Zápis do MŠ

Informace o zveřejnění výsledků zápisu pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

o přijetí vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno:

  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na

vstupních dveřích mateřské školy,

  • na webových stránkách školy
    www.mswolkerova.cz, www.tgmbilovec.cz (v odkazu "Další pracoviště").

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný nejpozdější termín zveřejnění je stanoven na den: 3. 6. 2022

V seznamu nemohou být uvedena jména. Děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, která jsou uvedena na žádosti o přijetí.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě doporučeně do vlastních rukou.


Předpokládané počty volných míst v mateřských školách:

MŠ Wolkerova (20), MŠ Lubojaty (6), MŠ Zahradní (12), MŠ Svobodova (11), MŠ Bravinné (5),
MŠ Stará Ves (5)

V Bílovci 11. 4. 2022                                                                               

Mgr. Iva Vaňková, ředitelka školyŠkolský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění

§ 183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů ... Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.