Vnitřní řád ŠJ MŠ

Školní jídelna

Školní stravování je poskytováno žákům dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, včetně následných změn a doplňků.

Dále se provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č.258/2000 Sb., zákon o ochraně zdraví, vyhláškou 137/2004 Sb., hygienické předpisy a požadavky na stravování, vyhláškou 94/2006 Sb., o nákladech na závodní stravování, metodikou spotřebního koše a dodržování systému HACCP i sanitačního řádu.

Na základě vyhlášky č.107/2005 o školním stravování jsou stanoveny finanční normativy a žáci se dělí do kategorií ne dle tříd, ale podle věku, kterého dosáhnou v daném kalendářním roce.

Strávník je povinen se řídit vnitřním řádem ŠJ.

Veškeré dokumenty i s přílohami naleznete viz níže.

Mgr. Gabriela Mencová
vedoucí ŠJ