Organizace vzdělávání

Provoz MŠ

Provozní doba naší MŠ od 6.00 do 16.30 hod.

Scházení dětí - 6.00-6.45 hod. třída Berušky-zvoňte pouze na třídu Berušky

Provoz tříd - Berušky 6.00 - 15.30 hod.

Štěňátka 6.45 - 16.00 hod.

Sluníčka 6.45 - 16.30 hod.

Děti, které odcházejí po obědě, si vyzvedávejte v čase od 12.00 do 12.30

Rozcházení dětí - od 15.30 hod. třída Sluníčka (děti ze třídy Berušek a Sluníček)

Od 16.00 hod. třída Sluníčka (děti ze třídy Berušek, Sluníček i Štěňátek) zvonit pouze na třídu Sluníček


Režim dne

Uspořádání dne v MŠ je závazné pouze pro čas stanovený na jídlo, pobyt venku a odpolední odpočinek. Ostatní činnosti se přizpůsobují zájmům dětí ve třídě a aktuálním vzdělávacím potřebám.

6:00 do 8:30 - scházení dětí, spontánní zájmové aktivity, individuální činnosti

8:30 - 9:00 - pohybové aktivity, hygiena, svačina

9:00 - 9:45 - ranní kruh, řízené aktivity, činnosti frontální, skupinové, jazyková propedeutika

9:45 - 11:30 - pobyt venku

11:30 - 12:15 - hygiena, oběd

12:15 - 14:00 - hygiena, odpočinek, klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku

14:00 - 14:30 - hygiena, svačina

14:30 - 16:30 - odpolední spontánní zájmové aktivity, individuální činnost, rozcházení dětí


Co potřebují děti do MŠ

Protože u nás v mateřské škole střídáme různé druhy činností a aktivit, je potřeba, aby děti byly dostatečně vybaveny vším, co budou potřebovat

  • Pohodlné převlečení do třídy
  • Zdravotně nezávadnou a bezpečnou obuv do třídy
  • Převlečení na zahradu - přizpůsobit dle aktuálnímu počasí!
  • Boty na zahradu
  • Pyžamo
  • Cvičební úbor - tričko a kraťasy /lehčí materiál
  • 2x balení papírových kapesníků
  • Dětský hrníček na pitný režim - ne plastový

  • VŠECHNY VĚCI JE NUTNO OZNAČIT JMÉNEM!