Organizace vzdělávání

Provoz MŠ

Provozní doba naší MŠ od 6.00 do 16.30 hod.

Scházení dětí - 6.00-6.45 hod. třída Berušky-zvoňte pouze na třídu Berušky

Provoz tříd - Berušky 6.00 - 15.30 hod.

Štěňátka 6.45 - 16.00 hod.

Sluníčka 6.45 - 16.30 hod.

Vyzvedávání dětí po obědě: Berušky 12:00-12:15 hod. Štěňátka a Sluníčka 12:15-12:30hod.

Vyzvedávání dětí po odpolední svačině: Berušky od 14:15 hod., Štěňátka a Sluníčka od 14:30 hod.

Rozcházení dětí - od 15.30 hod. třída Sluníčka (děti ze třídy Berušek a Sluníček)

Od 16.00 hod. třída Sluníčka (děti ze třídy Berušek, Sluníček i Štěňátek) zvonit pouze na třídu Sluníček


Režim dne

Níže uvedené časové vymezení činností je pouze orientační. Režim dne je přizpůsoben tempu dětí a jejich aktuálním možnostem.


6.00 - 8.40- scházení dětí, hry, spontánní činnosti, nepřímo řízené činnosti, cvičení, společná činnost- kruh

8.40- 9.10 - hygiena, svačina

9.15 - 9.40- didakticky cílené činnosti, nepřímo řízené, řízené činnosti

9.40 - 11.40- pobyt venku

11.40 - 12.20- hygiena, oběd

12.20 - 14.00- hygiena, odpočinek, klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku

14.00 - 14.30- hygiena, svačina

14.30 -16.30- rozcházení dětí, hry, individuální činnosti


Co potřebují děti do MŠ

Protože u nás v mateřské škole střídáme různé druhy činností a aktivit, je potřeba, aby děti byly dostatečně vybaveny vším, co budou potřebovat

  • Pohodlné převlečení do třídy
  • Zdravotně nezávadnou a bezpečnou obuv do třídy
  • Převlečení na zahradu - přizpůsobit dle aktuálnímu počasí!
  • Boty na zahradu
  • Pyžamo
  • Cvičební úbor - tričko a kraťasy /lehčí materiál
  • Dětský hrníček na pitný režim - ne plastový

  • VŠECHNY VĚCI JE NUTNO OZNAČIT JMÉNEM!