Spoluúčast rodičů

Mateřská škola plní úkol doplňovat rodinnou výchovu a nabízí rodičům poradenský servis. Přijímáme rodiče jako partnery. Rodiče přináší možnost učitelce lépe poznat dítě a jeho svět a naopak učitelka otevírá rodiči možnost poznání metod a způsobů vzdělávání. Rodiče mají možnost konzultace s vedoucí učitelkou, učitelkami na jednotlivých třídách, individuálních pohovorů mezi učitelkou a rodiči.

Zásady pro postup při komunikaci:

1. Komunikace učitelka - rodič řeší danou situaci na místě, či formou schůzky

2. Komunikace vedoucí učitelka - učitelka - rodič - formou schůzky

3. Komunikace ředitelka školy - vedoucí učitelka - učitelka - rodič- formou schůzky

Vyjádření svých názorů mohou rodiče také při dotazníkovém šetření dle různých témat, které využíváme jako formu vnějšího hodnocení školy. V šatnách jednotlivých oddělení jsou rodiče informování o aktuální tematické vzdělávací nabídce, konkrétních činnostech, které s dětmi plníme. Učitelé pravidelně informují rodiče o dítěti, jeho pokrocích a domlouvají se na společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Všichni zaměstnanci školy chrání soukromí rodiny. Schůzky pro rodiče se konají na začátku školního roku a na konci školního roku po zápisu, pro nově přijaté. V MŠ funguje Sdružení rodičů. Každá třída si zvolí zástupce z řad rodičů dětí dané třídy, kteří schvalují čerpání financí ze SR. Vybírá se částka na daný školní rok. Každý školní rok jsou naplánovány setkání pro rodiče a děti v MŠ v rámci cyklu - " Mámo, táto, pojďte si s námi hrát!".

příloha: