Zápis do MŠ

Rozhodnutí o přijetí do MŠ pro školní rok 2023/2024 

Zápis do MŠ Wolkerova Bílovec a MŠ Lubojaty
pro školní rok 2023/2024

proběhne 11. května 2023, od 10 do 17 hodin za přítomnosti dětí

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s platnými právními předpisy prezenční formou.

K žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání si prosím připravte:

  • rodný list dítěte, občanský průkaz nebo pas zákonného zástupce dítěte
  • potvrzení lékaře, že vaše dítě může v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, do mateřské školy nastoupit (netýká se dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné)
  • Potvrzení o trvalém pobytu dítěte nebudete dokládat. Seznam dětí s trvalým pobytem v Bílovci bude škole předán obcí.
  • v případě dětí, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině - vízový doklad dítěte, místo pobytu, doklad o oprávnění dítě zastupovat

Kritéria, podle kterých budeme v letošním školním roce děti přijímat, jsou vyvěšena v MŠ, na www stránkách školy a města.

Upozorňujeme všechny rodiče na tyto důležité informace:

  • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší tří let nemá na přijetí do MŠ právní nárok.
  • Povinnost plnit předškolní vzdělávání od 1. 9. 2023 mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2023 pěti let. Zákonní zástupci pětiletých dětí musejí přihlásit dítě k zápisu do mateřské školy. Tyto děti budou přijímány přednostně.
  • Oddělení MŠ budou naplňována do počtu 24 dětí.

Pro hladký průběh zápisu je nutno provést registraci zde

Součástí zápisu na MŠ Wolkerova bude Den otevřených dveří.