Zápis do MŠ

Součástí zápisu na MŠ Wolkerova bude i Den otevřených dveří naší MŠ.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ - 2024-2025Zápis do MŠ Wolkerova Bílovec a MŠ Lubojaty
pro školní rok 2024/2025

proběhne 14. května 2024, od 10 do 17 hodin za přítomnosti dětí.

Před zápisem do MŠ Wolkerova i MŠ Lubojaty je potřeba se předem zaregistrovat na následujícím odkazu: https://www.tgmbilovec.cz/registrace-zapis-ms/

(registrace bude spuštěna od 2.5. do 13.5.2024 do 10:00)

K vytisknutí:

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s platnými právními předpisy prezenční formou.

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol příspěvkových organizací Bílovce  

Upozorňujeme všechny rodiče na tyto důležité informace:

  • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší tří let nemá na přijetí do MŠ právní nárok.
  • Povinnost plnit předškolní vzdělávání od 1. 9. 2024 mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let. Zákonní zástupci pětiletých dětí musejí přihlásit dítě k zápisu do mateřské školy. Tyto děti budou přijímány přednostně.
  • Oddělení MŠ budou naplňována do počtu 24 dětí.