Vize

VIZE ŠKOLY - "Škola napříč generacemi"

  • Usilujeme o udržení kvality vzdělávání v mateřské škole a zodpovědně pokládáme stavební kameny celoživotnímu vzdělávání. Dáváme důraz na prožitkové učení, pochopení daného tématu. Práci s chybou bereme jako motivaci k nalézání vlastních cest, ze kterých pak vznikají životní zkušenosti.
  • Prostřednictvím osobnosti učitele, jeho profesionálního i lidského přístupu, chceme zvednout prestiž tomuto povolání a podpořit smysl funkce mateřské školy, jako instituce, která má nezbytné místo v systému vzdělávání. Umožňujeme studentům pedagogických škol vykonávat praxi v naší škole a tím přispíváme k výchově další generace učitelů.
  • Jako základní principy života ve společnosti považujeme komunikaci, schopnost vidět v souvislostech- tvořit - myslet.
  • Chápeme, že tradiční školství se pomalu mění a s ním i vztah mezi učitelem a rodinou. Otevřená komunikace je aktivním přínosem při podporování vztahů rodič- dítě- škola.
  • Jdeme cestou zdravého životního stylu. Díky vlastní školní jídelně máme možnost ovlivnit stravování dětí. Zakládáme si na jídle s dostatkem zeleniny, ovoce a na vyváženosti stravy.

Děláme vše pro to, aby naše mateřská škola byla místem, kam budou rodiče s dětmi přicházet s důvěrou a s respektem.