Zpracování osobních údajů, ochrana oznamovatele

Bližší údaje o zpracování osobních údajů organizace a řešitele oznámení dle zákona jsou uvedeny na odkazech viz níže (na webových stránkách ZŠ T.G.Masaryka, Bílovec):

Whistleblowing - ochrana oznamovatele

Zpracování osobních údajů (GDPR)