Aktuality

Pro více informací k jednotlivým článkům klikněte na obrázek nebo nadpis.

Upozornění

19.01.2022

Vážení rodiče,
v souvislosti s opět se výrazně zhoršující epidemiologickou situací připomínáme, že do mateřské školy přijímáme pouze děti zcela zdravé, tj. bez známek jakéhokoliv akutního infekčního onemocnění / kašel, rýma/. V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo...

Děkujeme manželům Černým za poskytnutí sponzorského daru v podobě dárečků pro stromeček.

MŠ bude uzavřena během vánočních prázdnin od 23.12.2021 do 2.1.2021.

Vzhledem k tomuto uzavření se bude vracet poměrná část úplaty za předškolní vzdělávání - školné ve výši 96Kč.

Tato částka Vám bude předána na jednotlivých třídách od 20.12.2021 do 7.1.2021.

V tomto období jsou některé děti posílány do karantény kvůli kontaktu s pozitivní osobou covid-19 v MŠ.
Prosím věnujte zvýšenou pozornost případným změnám ve zdravotním stavu svých dětí.
Připomínáme, že do školky přijímáme pouze zdravé děti.

V případě, že je dítěti nařízená karanténa, potvrzení o OČR vydává dětský lékař nikoli škola.

Už nadešel nádherný vánoční časa kouzlo Vánoc je všude kolem nás.Tak oslavte tento svátek spolu,bok po boku u štědrovečerního stolu.Lásku, radost na Vánoce,také štěstí v novém roce.
Přeje celý kolektiv MŠ

Kroužek Keramiky se v tomto měsíci nekoná z důvodu onemocnění paní lektorky.

Dne 15. 12. nás bude čekat posezení u stromečku, zpívání koled, slavnostní oběd a možná přijde i Ježíšek.