Plán akcí na rok 2021-2022

PLÁN AKCÍ

LEDEN-ČERVEN 2022

 Data akcí i samotné akce jsou pouze orientační, mohou se lišit vzhledem k epidemiologické situaci a počasí, sledujte nástěnky v MŠ a webové stránky školy.

PLÁN AKCÍ 2022

ÚNOR

 • Karnevalové veselí ve školce s "Myškou Klárkou a veverkou Terkou" - 16.2.2022 v 10,30 hod.Vstupné 60,-Kč
 • Individuální pohovory s rodiči budoucích školáků na jednotlivých třídách od 15,30 hod., rezervace časů budou upřesněny na nástěnkách - 15.2.2022 Berušky , -16.2.2022 Štěňátka ,- 17.2.2022 Berušky
 • Návštěva knihovny v týdnu 21. - 25.2.2022

BŘEZEN

 • Projekt - "Mámo,táto,pojďte si s námi hrát" - Těšíme se do školy : beseda pro rodiče se zástupci PPP , ředitelkou a učitelkou 1.třídy ze ZŠ T.G.M.Bílovec
 • Návštěva Divadla loutek v Ostravě - pohádka "Utíkej,myško,utíkej!"Vstupné 50,-Kč + autobusová doprava . (Termín akce a částka k zaplacení bude upřesněna)

DUBEN

 • Návštěva "Jarošova statku" ve Studénce s programem pro děti - "Malý farmář a tvořivá dílnička". Vstupné 90,-Kč + vlaková doprava (předpokládaný termín 20.-22.4.2022,termín a cena bude upřesněna)

KVĚTEN

 • Projekt - "Mámo,táto,pojďte si s námi hrát" - Besídka pro maminky 5.5.2022 od 15.00.hod.na jednotlivých třídách
 • Projekt - "Mámo,táto,pojďte si s námi hrát" - Zahradní slavnost : zábavné odpoledne na zahradě s klaunem "Hopsalínem"20.5.2022 od 15.00.hod.Vstupné 70,-Kč

ČERVEN

 • Den dětí na školní zahradě MŠ 1.6.2022 - hravé dopoledne s dětmi 9.tříd ZŠ T.G.M.
 • Projekt - "Mámo,táto,pojďte si s námi hrát" - Rozloučení s předškoláky : odpolední program pro děti a rodiče na zámku v Bílovci s komentovanou prohlídkou a předáním dárečků 9.6.2022 v 15.30.hod.
 • Výlet do přírody 14.6.2022 dopoledne
 • Návštěva s prohlídkou IZS v Bílovci 20.-24.6.2022 dopoledne

ZÁŘÍ - PROSINEC 2021

Data akcí i samotné akce jsou pouze orientační, mohou se lišit vzhledem k epidemiologické situaci a počasí , sledujte nástěnky v MŠ a webové stránky školy.

 • Informační schůzka pro rodiče - 6.9.2021 v tělocvičně naší MŠ v 15,30 hod.
 • Divadelní představení ve školce - "Divadélko Ententýky" - "Myška Klárka a veverka Terka ve školce" - 9.9.2021 v 10,30hod.
 • Projekt - "Mámo, táto, pojď si se mnou hrát" - podzimní cvičení na zahradě MŠ s rodiči- Se sokolem do života - dle počasí v odpoledních hodinách - v týdnu od 13.-17.9.2021
 • "Blahopřání jubilantům" - v kapli sv. Barbory 9.10.2021 v 15,00hod.(pouze vybrané děti)
 • Návštěva divadla loutek v Ostravě - divadelní představení - "Utíkej ,myško ,utíkej!" - datum a čas bude upřesněn
 • Fotografování dětí firmou Photodiesnt Brno - vánoční fotografie - 15.10.2021 od 7,30hod.
 • Návštěva ve školce -logopedická depistáž - Mgr. Malovaná - termín bude upřesněn
 • Výlov rybníku v Jistebníku - výlet pro předškoláky dle počasí
 • Projekt - "Mámo, táto, pojď si se mnou hrát" - adventní tvoření na jednotlivých třídách - 30.11.2021 od 15,00hod.
 • "Kouzelnické představení Aleše Krejčího" s mikulášskou nadílkou - v tělocvičně naší MŠ 6.12.2021 v 10,30hod.
 • Posezení u vánočního stromečku s vánoční nadílkou - v dopoledních hodinách na jednotlivých třídách - termín bude upřesněn