Projekty

Naše vlastní projekty


1. Projekt ,,Předškolák"

 • Rozdělení třídy na mladší a předškolní děti - příprava pro vstup do školy
 • Grafomotorika, předmatematické a předčtenářské gramotnosti, práce na interaktivní tabuli

2. ,,Mámo, táto, pojď si se mnou hrát"

 • akce ve spolupráci s rodiči, dílny, besídky, rozloučení se školáky, zahradní slavnosti- viz aktuální plán akcí na školní rok

3. Jazyková propedeutika

 • každodenní rozvoj v oblastech:
 1. průpravné cvičení - dechová cvičení, fonační cvičení, artikulační cvičení, oromotorika
 2. motorika - hrubá, jemná, grafomotorika
 3. smyslové vnímání - sluchová percepce, zraková percepce, rytmické schopnosti, rozumové schopnosti
 4. jednotlivé jazykové roviny

4. Galerie školy

 • Pořizování fotografií všech dětí a učitelů MŠ od roku 2016 v průběhu různých ročních období vystavených na spojovací chodbě v MŠ
 • Využívání aktuálních fotografií z daného školního roku k propagaci MŠ - období před zápisem do MŠ
 • kliparty ve vestibulu MŠ s fotografiemi z akcí pořádaných MŠ

5. Narozeninový oběd

 • děti, v den či v blízkém termínu svých narozenin, si mohou vybrat oběd dle vlastního výběru, popř. svačinku
 • tento oběd je v jídelníčku označen jako "narozeninový oběd" se jménem oslavence

6. Minimální preventivní program

 • prevence sociálně patologických jevů

Projekty jiných organizací


1. Celé Česko čte dětem

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 • návštěva knihovny:

18.2.2020 Berušky - Pohádky z celého světa

19.2.2020 Štěňátka - Pohádky z celého světa

20.2.2020 Sluníčka - Knihovnické pohádky

 • projektové dny se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou- představení knih a plnění úkolů: O lišce Matyldě a medvědu Šimráčkovi; Domeček pro šneka Palmáce; Čarodějnice Eulálie

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 • návštěva knihovny:

29.1.2019 Berušky - Knihovnické pohádky

30.1.2019 Sluníčka - Pohádky se Sněhurkou

31.1.2019 Štěňátka - Knihovnické pohádky

 • tvorba čtenářského deníku třídy (leden a únor)
 • beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou - ukázka knih, čtení úryvků

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 • čtení před spaním -poslouchání pohádek od babiček a dědečků

2. Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky


 • Projekt České obce sokolské - celoroční

Projekt s hlavním cílem rozvoje pohybových schopností děti

 • seznámení s projektem - NA ZAHRADĚ
 • podzimní hrádky - TVOŘENÍ S RODIČI
 • pouštění draků - SKLÁDÁNÍ, LEPENÍ
 • uspávání broučků s rodiči
 • vánoční tvoření
 • mikulášská nadílka s pohádkou
 • vánoce v MŠ - DÁREČKY
 • zimní olympiáda - NA SNĚHU/BEZ SNĚHU
 • karneval s výrobou masek, soutěžení (s myškou Klárkou, veverkou Terkou)
 • dopravní hřiště - pro předškoláky
 • soutěže na zahradě - mladší děti
 • vynášení zimy - ,,MAŘENA"
 • den země - CESTA ZA POKLADEM K PŘEHRADĚ
 • zahradní slavnost - S HOPSALÍNEM, SOUTĚŽENÍ, VYHODNOCENÍ PROJEKTU
 • den dětí se ZŠ - POHÁDKOVÉ ÚKOLY (9. TŘÍDA)
 • výlet do Studénky - JAROŠŮV STATEK
 • prázdninový projekt ,, S PIRÁTY"