Ceník za stravné

Ceník platný od 1.4. 2023

Všechny děti, které navštěvují mateřskou školku mají povinnost se stravovat. 

Cena je pro školní stravování kalkulována v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění a řídí se finančními limity podle věkových skupin strávníků. 
Z této vyhlášky vyplývá, že dítě v mateřské škole, které dosáhne v průběhu školního roku 7 let, platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné.

Strávníci jsou zařazování do věkových kategorií na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku a celý školní rok platí cenu této kategorie. Školním rokem se rozumí období od 1. září do 31. srpna včetně (vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších novelizací). 


Celodenní stravné- děti od 3-6 let

přesnídávka 15 Kč, oběd 23 Kč, svačina 9 Kč

47 Kč

Polodenní stravné - děti od 3-6 let

přesnídávka 15 Kč, oběd 23 Kč

38 Kč

Celodenní stravné- děti 7 let

přesnídávka 14 Kč, oběd 24 Kč, svačina 10 Kč

48 Kč

Polodenní stravné- děti 7 let

přesnídávka 14 Kč, oběd 24 Kč

38 Kč

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje vlastní školní jídelna. Při přípravě jídel postupuje v souladu s vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami.

MŠMT Školní stravování