O nás

Obecná charakteristika školy

Naše mateřská škola se nachází v městě Bílovci a je elokovaným pracovištěm Základní školy a Mateřské školy T.G. Masaryka v Bílovci. Leží v klidné části města, blízko vilové zástavby. Původně byla budova postavena jako jesle v roce 1985.

Tří třídní mateřská škola je celodenní s pravidelným provozem. Třídy jsou heterogenní. Kapacita MŠ je 84 dětí. V prostorách školy se nachází třídy Sluníčka, Štěňátka a Berušky, vlastní kuchyň, vybavená tělocvična i učebna s interaktivní tabulí. Na budovu školy navazuje velká zahrada s pískovišti , moderními herními prvky a dostatkem zeleně .

Provoz mateřské školy - od 6:00 - do 16:30 hod.


Nabízíme

  • Příjemné vzdělávací prostředí a individuální přístup k dětem
  • Kvalitní systematicky vedenou přípravu předškolních dětí na školu
  • Moderní prvky pro učení a hraní s interaktivní tabulí
  • Množství hraček pro zábavu i rozvoj motoriky, tvořivosti a fantazie
  • Zájmové aktivity pro děti, sportovní aktivity (plavecký a lyžařský výcvik) a kulturní akce - divadla, besedy, koncerty, výlety
  • Spolupráci s psychologem i speciálním pedagogem a jiné, pořádáme také přednášky pro rodiče 
  • Akce pro rodiče s dětmi 
  • V neposlední řadě příjemné a podnětné prostředí pro všestranný rozvoj vašeho dítěte