Sluníčka- fotogalerie

 Čmelda a Brumda letí kolem světa 

besidka ,,O barevných královstvích"

Tělocvik na hřišti

Keramická dílnička v MŠ - společná práce dětí

Návštěva počítačové učebny ZŠ T.G.M

Návštěva přírodovědné třídy ZŠ

Keramika- sněhová vločka

Vánoční den

Sluníčka v muzeu- Mlýnské kolo mlynáře Jeronýma

Mikulášská nadílka

Adventní tvoření

Návštěva zahradního centra v Bílovci

Seznámení s keramikou

ZOO