Platby v MŠ

TRVALÝ PŘÍKAZ - platba za předškolní vzdělávání

číslo účtu 3000938801/0100

zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

variabilní symbol: 7

PŘI ZADÁNÍ PLATBY MUSÍ BÝT UVEDENY VŠECHNY VÝŠE POPSANÉ ÚDAJE!

částka: 350Kč 

Bezhotovostní platba za předškolní vzdělání bude

vždy 10. dne v daném měsíci.


TRVALÝ PŘÍKAZ NAVEĎTE
pouze NA OBDOBÍ od ZÁŘÍ do ČERVNA

ŠKOLNÉ NEPLATÍ PŘEDŠKOLNÍ DĚTI A DĚTI S ODLOŽENOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU! 

INKASO - platba za stravné

Inkaso POVOLIT ve prospěch-

název zařízení: ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

číslo účtu příjemce platby: 

3000938801/0100

LIMIT měsíční platby inkasa na jedno dítě: 1 200,-Kč

ČETNOST INKASA 1x ZA MĚSÍC

Platba bude stržena vždy okolo 5. DNE V MĚSÍCI!

Povolení zadejte ideálně od 1. dne v měsíci

INKASO MŮŽE BÝT NAVEDENO PO CELOU DOBU, KDY DÍTĚ NAVŠTĚVUJE ŠKOLKU. Když dítě do školky aktuálně nechodí nebo jsou prázdniny, inkasní se nestahuje.

!!! NEZADÁVAT VARIABILNÍ ANI SPECIFICKÝ SYMBOL!!!