Hygienická a protiepidemiologická pravidla v MŠ

 1. Na všech důležitých místech v MŠ jsou rozmístěny desinfekce rukou v dávkovači.

 2. Všechny osoby v budově MŠ nosí ochranné prostředky dýchacích cest (kromě dětí navštěvujících MŠ).

 3. V nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem.

 4. Děti jsou průběžně edukovány o důležitosti těchto pravidel.

 5. Často a intenzivně probíhá větrání v budově okny- čerstvým vzduchem.

 6. Je zvýšený úklid a desinfekce ve všech prostorách MŠ.

 7. Je zajištěno praní prádla při teplotě nad 60 °C.

 8. Taktéž mytí nádobí při teplotě min. 60 °C (myčka nádobí).

 9. Děti nenosí do MŠ žádné hračky z domu.

 10. Vstup do MŠ je nyní umožněn třetím osobách pouze na nezbytně nutnou dobu.

 11. Upozorňujeme, že děti ani jiné osoby vykazující známky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do MŠ. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčnímu onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.