Změna úplaty za předškolní vzdělávání 2024-2025 

28.06.2024

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, informuji zákonné zástupce o výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání stanovené Radou města Bílovec konané dne 25. 6. 2024, číslo usnesení RM/1125/49/2024 takto:

Rada města Bílovec stanovuje výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání ve všech mateřských školách zřizovaných městem Bílovec ve výši 500 Kč.

Podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., se vzdělávání v mateřské škole dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, a to i v případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky.