"Děláme vše pro to, aby naše mateřská škola byla místem, kam budou rodiče s dětmi přicházet s důvěrou a s respektem."Prostřednictvím:

  • W výchovy a vzdělávání podporujeme, rozvíjíme, využíváme a vedeme děti k 
  • O optimismu 
  • L lásce 
  • K kamarádství 
  • E empatii
  • R rozumu
  • O ohleduplnosti 
  • V víře
  • A aktivitě