Kdy a jak správně nahlásit změnu stravy- polo, celo

03.02.2021

Milí rodiče,
chtěla bych připomenout pár důležitých bodů týkající se stravy, a to hlavně  změny z polodenního stravování na celodenní a naopak.


Kdy změnu hlásit: max. 1-2 pracovní dny před novým měsícem. Protože ráno první pracovní den v novém měsíci se tiskne aktuální docházka dětí, nahrávají se do PC strávníci na nový měsíc a odevzdávají se seznamy k placení na daný měsíc. Po tomto termínu je složité dělat změny.

Jak změnu hlásit: jelikož se celodenní či polodenní stravování týká stravy, oznamujte prosím tuto změnu hlavně vedoucí školní jídelny (osobně, SMS, mail) nebo v kuchyni MŠ paní vedoucí kuchařce.


V polovině měsíce není možné měnit z polodenního na celodenní stravování. Pokud chcete změnit z celodenního na polodenní stravování, tak bohužel bez náhrady. Navíc v poledne ještě není nachystaná pro děti svačinka, kterou byste si mohli odnést.

Tato důležitost včasné změny se odráží hlavně v placení stravného přes inkasní platbu.

Mnohokrát děkujeme za pochopení a příjemnou spolupráci.