Zápis do 1.třídy- ,,Online setkání"

09.03.2021

Vážení rodiče,
podle našeho plánu akcí na rok 2021 měla proběhnout beseda s paní učitelkou z 1. třídy ze ZŠ T.G. Masaryka a s paní psycholožkou Mgr. Sauerovou na téma "Školní zralost" v rámci školního projektu ,,Mámo, táto, pojď si s námi hrát".

Vzhledem k současné situaci připravujeme uskutečnění této akce formou online setkání.

Pro bližší informace sledujte naše webové stránky.