Upozornění na dodržování pravidel OHLÁŠKY-PŘIHLÁŠKY 

01.02.2023

Milí rodiče, 
ráda bych vás upozornila na dodržování pravidel při odhlašování a přihlašování stravy vašich dětí. Formulář pro odhlášení a přihlášení stravy a docházky je již dlouho známý, ovšem pravidla ne tolik.

Pravidla jsou součástí Vnitřního řádku ŠJ MŠ, a také jsou vyvěšeny na nástěnkách ve školce. Od 1.2.2023 budeme v těchto pravidlech již neoblomní. Nedodržování časů odhlášek, odhlašování po jednom dnu s dalším pozdním odhlášením nebo přivedení dítěte do školky, když není přihlášený. V kuchyni tyto popsané situace přináší každodenní zbytečné problémy. Navíc vás to stojí peníze a čas si pro oběd přijít.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje.

Ještě bych vás také chtěla požádat, že co se týká stravy, tak prosím řešte s kuchyní. S vedoucí ŠJ nebo s vedoucí kuchařkou. 

Citace z Vnitřního řádu: Odhlášení nebo přihlášení stravy probíhá pouze pomocí formuláře na odhlášení a přihlášení stravy na webových stránkách mateřské školy (mswolkerova.cz- sekce odhlášení a přihlášení). Jen ve výjimečných případech SMS nebo zavolání na telefon vedoucí ŠJ- 739 310 470.První den nemoci dítěte je možno odebrat jeho oběd do jídlonosičů (§ 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb.). Dětem, které jsou přítomny v mateřské škole, nebude oběd poskytován do jídlonosičů, pokud k tomu nebude přiloženo písemné odůvodnění od ošetřujícího lékaře nebo z důvodu prvotní adaptace na MŠ po dobu max. 1 týdně. Po dobu nemoci nebo nepřítomnosti nemají děti ani zaměstnanci MŠ nárok na dotovaný oběd (§ 117 odst. 1 písm. b a c zákona č. 561/2004 Sb.). Upozornění, do skleněných nádob se strava nevydává.
Pravidla pro přihlašování a odhlašování stravy viz příloha č. 4.

Strávník/rodič je povinen hradit úplatu za školní stravování a může se vyjadřovat k jeho záležitostem.


Děkujeme za pochopení
vedoucí školní jídelny MŠ 
Mgr. Gabriela Mencová