Školné- ukončení trvalého příkazu 

21.04.2021

Milí rodiče,
vzhledem k současné situaci je potřeba ukončit trvalý příkaz na platbu školného ke dni 30.4. 2021. 

Platby, které jste uhradili v měsíci březnu a dubnu, budou použity na úhradu školného na měsíce květen a červen 2021. V případě, že jste školné za tyto měsíce (březen, duben 2021) neuhradili, platba proběhne v hotovosti. Termín bude upřesněn.

Březen 2021: Z rozhodnutí vlády ČR byla MŠ uzavřena- školné se neplatilo. 

Duben 2021: Dle nařízení vlády ČR byla MŠ otevřena pouze pro určenou skupinu dětí IZS od 12.4.2021. Od těchto dětí, bude platba za školné za duben 2021 (poměrná část) vybrána v hotovosti dne 27.4.2021 ráno při přijímání dětí- částka 225Kč (ideálně doneste přesnou částku). Ostatní děti školné opět neplatí. 

S přáním hezkého dne

Bc. Carbolová Zuzana