Taneční kroužek

24.01.2022

Ve dnech 24.1., 26.1., 31.1., a 2.2. se bude taneční kroužek konat
pro obě skupiny jako náhrada za neuskutečněné lekce.