Platba školné, stravné - červenec 2022

07.06.2022

Dne 20.6.2022 proběhne výběr úplaty za předškolní vzdělávání - školné za měsíc červenec 2022 - poměrná část 190 Kč / platí všichni kromě předškoláků/na třídě Sluníčka od 7.00 hodin do 12.30 hodin, pak v kanceláři vedoucí učitelky od 12.30 do 15.30 hodin.

Nutno zrušit trvalý příkaz na platbu školného k 30.6.2022!!!

Zároveň proběhne platba stravného na měsíc červenec 2022 / pouze přihlášené děti/dle platného ceníku v kanceláři vedoucí školní jídelny od 6.00 do 15.30 hodin.

Připravte si přesné částky!

Bc. Carbolová Zuzana, vedoucí učitelka MŠ

Mgr. Mencová Gabriela, vedoucí ŠJ