Logopedická depistáž

18.10.2023

Ve čtvrtek (dopoledne) 9. 11. 2023, přijde do MŠ paní logopedka Mgr. Malovaná, která provede orientační logopedické vyšetření.

  • Zájem nahlaste učitelce na své třídě.