Setkání s keramikou - Ptáčci v zimě

05.01.2024

V dopoledních hodinách se uskuteční setkání s keramikou pod vedením paní lektorky Rymlové na téma Ptáčci v zimě.
Hrazeno z projektu Inovativní vzdělávání k vyšší kvalitě.

16. 01. 2024 - třída Sluníčka
17. 01. 2024- třída Berušky
18. 01. 2024 - třída Štěňátka