Informace k organizaci v MŠ od 10.5.2021

07.05.2021

Od pondělí 10.5.2021 se řiďte následující pokyny viz níže

  1. Upozorňujeme zákonné zástupce, že vstup do MŠ bude umožněn pouze jedné osobě (doprovod dítěte) během celého dne jen na nezbytně nutnou dobu s ochranou úst a nosu!
  2. Oblečte děti do věcí, ve kterých mohou zůstat celý den ve školce. S sebou jim dejte náhradní oblečení a oblečení a obuv na školní zahradu, pyžamo.
  3. V šatně se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu, myslete na ostatní čekající rodiče. V šatně by měly být max. 2 osoby.
  4. Hračky si děti z domova nenosí.
  5. Rozlučte se s dětmi již v šatně, pak je předejte do třídy p. učitelce.
  6. Po vyzvednutí dítěte opusťte neprodleně areál MŠ.
  7. Aktualizujte kontakty (např. změna vašeho telef. čísla).
  8. Upozorňujeme, že děti ani jiné osoby vykazující známky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do MŠ. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčnímu onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci doporučujeme, aby děti v MŠ pobývaly nezbytně nutnou dobu.