Vyhodnocení elektronického dotazníku - podmínky vzdělávání v MŠ Wolkerova 2021-2022

06.09.2022

Vážení rodiče a přátelé školy,

rádi bychom Vás seznámili s výsledky dotazníku.

Děkujeme rodičům, kteří se zapojili. Zároveň děkujeme i za odpovědi formou doplňujících informací, neboť z nich zjistíme konkrétně, co vás trápí, či co vám dělá radost. Oproti loňskému roku, kdy byla návratnost vynikající, bylo letos vyplněno pouze 17 dotazníků, což nás velmi mrzí. Z tak malého množství odpovědí nelze vyvodit relevantní závěry.

Doufáme, že letošní rok již nebude poznamenán výrazným omezeními provozu , jak to bylo v minulých třech letech. Těšíme se na společné setkávání v rámci akcí " Mámo , táto, pojď si se mnou hrát" i v rámci každodenního kontaktu při předávání dětí. K posílení komunikace mezi školou a rodiči zavádíme kromě společných schůzek na začátku školního roku i třídní schůzky a také dvojí pohovory s rodiči předškoláků. Srdečně Vás zveme na tyto a další akce a doufáme, že se vždy setkáme v hojném počtu. Přehled akcí naleznete na webových stránkách i na nástěnce u vchodu do MŠ.

V příloze přikládáme verzi s vyhodnocením jednotlivých otázek dotazníků formou grafů. 

Za kolektiv MŠ

Bc. Carbolová Zuzana, vedoucí učitelka MŠ

Mgr. Mencová Gabriela , vedoucí ŠJ

V Bílovci dne 5.9.2022

Příloha: