Zápisy do prvních tříd a mateřských škol

03.03.2021

Zápis do 1. třídy se uskuteční 13. 4. 2021.
Zápis do mateřských škol se uskuteční 4. 5. 2021.
O podrobnostech zápisu vás budeme včas informovat. Vše záleží na vývoji epidemiologické situace.

Mgr. Vaňková Iva, ředitelka školy