Vyhodnocení dotazníku "Podmínky vzdělávání v MŠ Wolkerova"

29.08.2021

Vážení rodiče a přátelé školy,
děkujeme Vám za úspěšné vyplnění dotazníků v období od června do července 2021.

Návratnost byla 44%, což považujeme za velmi dobré. Doba vyplnění dotazníku se pohybovala nejčastěji v rozmezí 2-5 min. popř. 5-10 min. Jsme rádi i za odpovědi formou doplňujících informací, neboť jsme mohli zjistit co Vás konkrétně trápí či co Vám dělá radost.

Podmínky vzdělávání za poslední dva roky byly bohužel negativně poznamenány covidovým obdobím, což negativně ovlivnilo vztahy a komunikaci mezi školou a rodiči. Naše každodenní setkávání při přivádění a odvádění dětí, a s ním spojené předávání informací bylo mimořádnými opatřeními omezeno pouze na nezbytnou dobu. Zrušeny byly i zájmové aktivity a akce s rodiči. Přesto nadále fungovalo předávání informací prostřednictvím webových stránek a nástěnek v mateřské škole. Nově přibyla i možnost "informovat se" přes třídní maily.

Z výsledků dotazníku budeme vycházet v dalším plánování výchovně vzdělávací práce, zkvalitňovaní prostředí a vztahů v MŠ i spolupráce s rodiči.

V příloze přikládáme verzi s vyhodnocením jednotlivých otázek dotazníků formou grafů.

Rádi bychom jej po nějakém čase zopakovali, ať máme srovnání.


Za kolektiv MŠ:
Bc. Carbolová Zuzana a Mgr. Mencová Gabriela