Sponzorský dar

14.01.2022

 Děkujeme manželům Černým za poskytnutí sponzorského daru v podobě dárečků pro stromeček.