Projektový den - Muzeum Tatra Kopřivnice

02.04.2024

Dne 17. 4. 2024 navštívíme s předškoláky muzeum Tatra
Kopřivnice s programem ,,Muzejní hrátky"
Odjezd od MŠ 8:30
Svačina i pitný režim zajištěný z MŠ – nedávejte dětem batohy
Vstupné i doprava je hrazena z projektu ,, Inovativní vzdělávání k vyšší kvalitě