Pokyny k distanční výuce

02.03.2021

Vážení rodiče ,

v souladu s ustanoveními §184a školského zákona pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, stanovena:

a) povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

b) povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.