Počítačová učebna na ZŠ T.G.Masaryka

10.02.2023

V měsících únor - duben 2023 v daných termínech v době poledního odpočinku
(12.30 - 14.00) budou předškolní děti navštěvovat počítačovou učebnu na ZŠ TGM.

Děti se postupně budou seznamovat s prostředím ZŠ, digitální gramotností - práce s myší, klávesnicí, plnění různých předmatematických a předčtenářských úkolů na počítači.

PRVNÍ NÁVŠTĚVA
23.2. SLUNÍČKA, 2.3. BERUŠKY, 9.3.ŠTĚŇÁTKA