Upozornění

19.01.2022

Vážení rodiče,
v souvislosti s opět se výrazně zhoršující epidemiologickou situací připomínáme, že do mateřské školy přijímáme pouze děti zcela zdravé, tj. bez známek jakéhokoliv akutního infekčního onemocnění / kašel, rýma/. V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

Rodiče mají povinnost mateřské škole nahlásit infekční onemocnění u svého dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření.

Více informací - viz školní řád.

Děkujeme za spolupráci

Vedení MŠ