Platby na prázdninový provoz- školné a stravné

07.06.2024

Platby za prázdninový provoz
Dne 17.6.2024 proběhne výběr úplaty za předškolní vzdělávání - školné za měsíc červenec 2024 - poměrná část 160 Kč /platí všichni kromě předškoláků/ od 6h do 16h v hotovosti v kanceláři MŠ.

Nutno zrušit trvalý příkaz na platbu školného k 30.6.2024!!!

Zároveň proběhne platba stravného na měsíc červenec 2024 /pouze přihlášené děti na prázdniny/ dle platného ceníku od 6h do 16h v hotovosti v kanceláři.

stravné: 47,-/den (48,- 7leté dítě)

Připravte si prosím přesné částky!

Děkujeme