Informační schůzka nově přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání 2022/2023

13.06.2022

Dne 16.6.2022 v 15:15 hodin proběhne informační schůzka pro rodiče dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání do MŠ Wolkerova na školní rok 2022/2023, v učebně mateřské školy.

Schůzka se koná bez přítomnosti dětí.

V případě, že jste neodevzdali při zápisu originál potvrzení lékaře, přineste s sebou.

Bc. Carbolová Zuzana - vedoucí učitelka, Mgr. Mencová Gabriela - vedoucí školní jídelny