Info- školné a stravné

01.03.2021

Vážení rodiče,
neprovádějte žádné změny v platbách za školné. Po otevření MŠ dojde k veškerému vyúčtování.
Dne 5.3. 2021 neproběhne plánovaná inkasní platba za stravné na měsíc březen 2021.

Bc. Carbolová Zuzana
vedoucí učitelka MŠ

Mgr. Gabriela Mencová
vedoucí školní jídelny