Covidová opatření

Na základě aktuálních opatření MŠMT, MZČRKHS se v řídíme těmito pravidly:

  • U vstupu do budovy je umístěná desinfekce
  • Dítě do MŠ doprovodí vždy jen jedna osoba a zdržuje se v budově nezbytně nutnou dobu
  • Doprovod dítěte musí mít zakrytá ústa a nos
  • Dítě si po příchodu ihned umyje ruce
  • Je zajištěna zvýšená hygiena v šatnách, na chodbách, ve třídách a při stravování
  • Děti si z domu nenosí hračky
  • Jsou omezeny, případně zrušeny, společné akce s rodiči, divadelní představení a akce konané mimo budovu MŠ
  • V případě onemocnění dítěte během pobytu v MŠ je dítě umístěno do izolace (použití roušky) a je bezodkladně kontaktován zákonný zástupce
  • V případě, že z důvodu krizových opatření či z nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, zahajuje se vzdělání distančním způsobem - viz dokument - Pokyny k distanční výuce pro zákonné zástupce