Adaptační režim v MŠ

Při vzdělání dětí předškolního věku je jednou z psychosociálních podmínek možnost nově příchozích děti postupně se adaptovat v novém prostředí mateřské školy. V naší škole rodiče seznamujeme s adaptačním programem na schůzce pro nově příchozí děti, která se koná v měsíci červnu. Adaptační program je natolik flexibilní, aby vyhověl všem individuálním potřebám dětí , je uplatňován v měsíci září, ale opakován vždy při příchodu nového dítěte během školního roku.

Vstup do MŠ je významná událost v životě Vašeho dítěte, na kterou je vhodné jej připravit a usnadnit mu první krůčky v novém prostředí tím, že bude: 

 • reagovat na své jméno, slovní pokyny
 • zvládat toaletu  a schopnosti samo si říci o tuto potřebu - dítě s plenami do MŠ nepatří
 • zvládat sedět po dobu jídla u stolečku, umět se napít z hrníčku, jíst lžící
 • zvládat částečnou sebeobsluhu při oblékání, obouvání, při mytí rukou
 • snažit se po sobě uklízet hračky
 • vysmrkat se - použít kapesník
 • ujít krátkou vzdálenost během pobytu venku
 • umět si říct co chce - co potřebuje

Pár rad rodičům pro snadnější adaptaci:

 • vždy si na příchod do školky vymezte příslušný čas, nespěchejte
 • povídejte si s dětmi o školce, sbírejte ,,pozitivní " zážitky z okolí
 • dodržujte stejné rituály při příchodu, vždy jasně řekněte, kdy pro dítě přijdete/ po obědě nebo po odpočinku!
 • snažte se mu vysvětlit, proč do školky chodí - povinnosti/maminka, tatínek - práce, dítě - školka/
 • první dny zvládnuté v MŠ jděte s dítětem ,,oslavit" - motivujte jej

Přístup pro snadnější adaptaci:

 • po telefonické domluvě se rodiče mohou přijít podívat do MŠ, seznámit s prostředím, s učitelkami, personálem
 • v prvních dnech jsou na oddělení obě učitelky, aby děti měly možnost na ně zároveň adaptovat
 • vždy citlivý, empatický a klidný přístup učitelek i ostatních zaměstnanců školy

Pár slov na závěr:

Věříme, že spokojené děti mají spokojené rodiče a vy věřte, že Vaše děti budou spokojené a budou se cítit bezpečně.