5. rozměr v závislosti na cestování v čase

Vše žijící pouze v tomto rozměru by pro naše oko bylo pravděpodobně neviditelné. Vše by totiž mělo nulovou šířku a nulovou délku.

2 -Ústav počítačové a řídicí techniky

Pro měření průtoku a proteklého množství plynů a kapalin existuje velké množství rozličných přístrojů, které využívají celé řady fyzikálních ...

4.1 - Fyzikální sekce MFF UK

4.1 Elektromagnetická indukce . 4.1.1 Zákon elektromagnetické indukce . Zákon elektromagnetické indukce vyjadřuje (vedle silových účinků) další fyzi ...

Země :: Daniel Kopřiva

Země. Země je třetí planetou sluneční soustavy. Jde o největší terestrickou planetu ve sluneční soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle ...

Ullmann V.: OBECNÁ TEORIE RELATIVTITY - fyzika gravitace

Kapitola 2 OBECNÁ TEORIE RELATIVTITY - FYZIKA GRAVITACE 2.1. Zrychlení a gravitace z hlediska speciální teorie relativity 2.2. Univerzálnost - základní ...

MAGEO - auditorium -₪₪₪ FYZIKA pro každého ₪₪₪ - volná dis

SMARIEL [15.4.10 - 21:25] SRNKA [15.4.10 - 01:35] .. vypadá to dost divně... no jo, možná se ještě budeme divit, co všechno znamená rovnovážný stav ...

Skládání pohybů a rychlostí :: MEF

Skládání pohybů a rychlostí. Pokud koná hmotný bod více pohybů v různých směrech současně, vnímá pozorovatel tento pohyb jako jediný plynulý ...

Řešené příklady » RNDr. Vladimír Vaščák - osobní stránky ...

13. příklad: Předmět vysoký 1 cm stojí ve vzdálenosti 3 cm od vrcholu dutého zrcadla o poloměru křivosti 10 cm. Určete polohu a vlastnosti obrazu.

Stránky pro podporu výuky

Autor stránek Mgr. Martin Horyna, učitel Gymnázia v Praze 4, Na Vítězné pláni 1160

Setrvačník II — Sbírka úloh

Setrvačník o průměru 2 m se rozbíhá z klidu a za čas 20 s dosáhne frekvence 50 otáček za sekundu. Určete jeho úhlovou a obvodovou rychlost na konci ...

Planety | Země

Vznik. Země vznikla podobně jako ostatní planety slunečního systému přibližně před 4,6 miliardami let [2] akrecí z pracho-plynného disku, jenž obíhal ...

RNDr. Vojtěch Ullmann: Fyzika - fundamentální přírodní věda.

1.0. Fyzika - fundamentální přírodní věda. V této úvodní kapitole se pokusíme nastínit některé metodologické aspekty stavby fyziky a jejího ...